Chi tiết thủ tục: Thủ tục xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Lĩnh vựcThi đua - Khen thưởng và Tôn giáo
Thẩm quyền giải quyếtCấp Xã
Cơ quan thực hiệnCấp Xã
Cách thức thực hiệnTrực tiếp
Trình tự thực hiện1 Thân nhân đối tượng nộp các giấy tờ theo quy định cho UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
2 UBND cấp xã tổ chức họp xét duyệt, lập hồ sơ, báo cáo UBND cấp huyện
3 UBND cấp huyện tổ chức thẩm định, báo cáo UBND cấp tỉnh
4 UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ)
5 Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ra Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Thời gian giải quyết10 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiệnQuyết định hành chính
Yêu cầu1. Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
2. Không thuộc các trường hợp sau: Phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị tòa án xét xử bằng hình thức hình phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo).
Căn cứ pháp lý05/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13
56/2013/NĐ-CP Nghị định 56/2013/NĐ-CP
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

Thành phần hồ sơ 1: Bản khai thân nhân của đối tượng (01 bản chính).

Thành phần hồ sơ 2: Giấy ủy quyền (01 bản chính)

Thành phần hồ sơ 2: Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (03 bản sao có chứng thực), gồm: - Bằng Tổ quốc ghi công; - Giấy chứng nhận thương binh. Trường hợp không lưu giữ được giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, có đơn gửi Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận.