Chi tiết thủ tục: Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

Lĩnh vựcTư pháp, Hộ tịch
Thẩm quyền giải quyếtUBND các xã, phường, thị trấn
Cơ quan thực hiệnUBND các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
Trình tự thực hiệnBước 1: Người có yêu cầu ghi chú việc nuôi con nuôi xuất trình với UBND cấp xã bản chính giấy tờ đăng ký việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

Bước 2: UBND cấp xã tiến hành ghi chú việc nuôi con nuôi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và cấp cho đương sự Giấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi đó.
Thời gian giải quyết
Lệ phíKhông
Kết quả thực hiệnGiấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi
Yêu cầuKhông
Căn cứ pháp lý- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
Thành phần, biểu mẫu hồ sơ

 - Bản chính giấy tờ đăng ký việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp;

- Bản sao giấy tờ tuỳ thân (Giấy CMND hoặc Hộ chiếu …) của người có yêu cầu;

- Bản sao Sổ hộ khẩu để chứng minh thẩm quyền ghi chú.

(Đối với bản sao thì xuất trình bản chính để đối chiếu và không phải chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ